Ga naar het menu ’trainingsaanbod’ en het aanbod verschijnt in beeld.